ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การประชุมผู้บริหารและครูแกนนำโรงเรียนพัฒนาคุรภาพต่อเนื่อง sQip จังหวัดสุโขทัย
การประชุมผู้บริหารและครูแกนนำโรงเรียนพัฒนาคุรภาพต่อเนื่อง sQip จังหวัดสุโขทัย
วันที่ 19 มิถุนายน 2561 ณ สพป.สท.2
คณะครูและผู้บริหารประกอบด้วย
นายณรงค์   ภาคภูมิ   ผู้บริหาร
นางปัทมาวดี   นวลทรง   ครูวิชาการ
นางสาวกรรณิกา   บัวงาม    ครูวิชาการ
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 2561,14:11   อ่าน 92 ครั้ง