ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ลูกเสือต้านยาเสพติด สร้างแกนนำร่วมต่อต้านยาเสพติด

(11 ก.ค.61) นายพยอม วงษ์พูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมลูกเสือต้านยาเสพติด ณ ค่ายลูกเสือสุโขทัย “รามคำแหง” ซึ่งกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 จัดขึ้นตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามแผนบูรณาการการป้องกัน ปราบปราม บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

การอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 กรกฎาคม 2561 มีลูกเสือจากโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาจากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 จำนวน 320 คน เข้ารับการอบรม ทั้งนี้ เพื่อให้ลูกเสือมีความรู้ ความเข้าใจนโยบาย สถานการณ์ปัญหาเยาวชน และแนวทางการขับเคลื่อนงานห้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มีทักษะในการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด รวมทั้งเป็นแกนนำร่วมกันต่อต้านยาเสพติดต่อไป

โดยโรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) ได้นำนักเรียนชายชั้น ม.1 จำนวน 10 คน เข้าร่วมอบรม โดยมี นายภูวนาถ   เฟื่องฟุ้ง และนายนฤดล  ทองชื่นตระกูล เป็นผู้ดูแลนักเรียนในการเข้าร่มกิจกรรม

โพสเมื่อ : 16 ก.ค. 2561,11:19   อ่าน 89 ครั้ง