ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การอบรมแกนนำลูกเสือ 3D (คุณธรรม วินัย ประชาธิปไตย ต้านภัยยาเสพติด)
นายพยอม วงษ์พูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมแกนนำลูกเสือ 3D (คุณธรรม วินัย ประชาธิปไตย ต้านภัยยาเสพติด) ณ ค่ายลูกเสือสุโขทัย “รามคำแหง” ซึ่งกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-29 มีนาคม 2562 มีลูกเสือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จากโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 จำนวน 310 คน เข้ารับการอบรม แบ่งการอบรมเป็น 2 รุ่น  โดยมีวัตถุประสงค์สร้างแกนนำร่วมกันต่อต้านยาเสพติด ทักษะการกู้ชีพ (CPR) ขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมประชาธิปไตย สร้างคุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินชีวิตในสังคม ซึ่งเป็นการสร้างทักษะในทุกด้าน โดยเน้นเรื่องการป้องกัน ปราบปราม บำบัดผู้ติดยาเสพติดเป็นหลัก สร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชน และแกนนำเหล่านี้จะนำความรู้ที่ได้รับไปขยายผลที่โรงเรียน และสังคมต่อไปได้
โพสเมื่อ : 02 เม.ย. 2562,21:43   อ่าน 34 ครั้ง