ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายณรงค์ ภาคภูมิ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณคิดว่าโรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) มีสภาพภูมิทัศน์น่าอยู่เพียงใด
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 11/08/2011
ปรับปรุง 30/04/2019
สถิติผู้เข้าชม 471206
Page Views 560865
หมวดวิชา
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนวัดกกแรต กกแรต กงไกรลาศ
2 โรงเรียนวัดปรักรัก กกแรต กงไกรลาศ
3 โรงเรียนบ้านคลองตะเข้ กกแรต กงไกรลาศ
4 โรงเรียนวัดสงฆาราม กง กงไกรลาศ
5 โรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า กง กงไกรลาศ
6 โรงเรียนบ้านหนองสามพญา กง กงไกรลาศ
7 โรงเรียนบ้านบางสนิม กง กงไกรลาศ
8 โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) กง กงไกรลาศ 0827745658
9 โรงเรียนวัดดงยาง ดงเดือย กงไกรลาศ
10 โรงเรียนบ้านดงเดือย ดงเดือย กงไกรลาศ (055) 691026
11 โรงเรียนบ้านยางแดน ดงเดือย กงไกรลาศ
12 โรงเรียนบ้านดอนสำโรง ดงเดือย กงไกรลาศ 055613616
13 โรงเรียนบ้านโพธิ์หอม ดงเดือย กงไกรลาศ (055) 691252
14 โรงเรียนวัดท่าฉนวน ท่าฉนวน กงไกรลาศ
15 โรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์) ท่าฉนวน กงไกรลาศ
16 โรงเรียนบ้านน้ำเรื่อง ท่าฉนวน กงไกรลาศ
17 โรงเรียนวัดหางตลาด ท่าฉนวน กงไกรลาศ
18 โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ บ้านกร่าง กงไกรลาศ
19 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง บ้านกร่าง กงไกรลาศ
20 โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์ทอง บ้านใหม่สุขเกษม กงไกรลาศ
21 โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม บ้านใหม่สุขเกษม กงไกรลาศ
22 โรงเรียนบ้านข่อยสองนาง ป่าแฝก กงไกรลาศ
23 โรงเรียนวัดใหม่ไทยบำรุง ป่าแฝก กงไกรลาศ
24 โรงเรียนวัดทุ่ง ป่าแฝก กงไกรลาศ
25 โรงเรียนวัดเต่าทอง ป่าแฝก กงไกรลาศ
26 โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์) หนองตูม กงไกรลาศ ๐๕๕-๖๙๐๑๐๕
27 โรงเรียนหนองตูมวิทยา หนองตูม กงไกรลาศ
28 โรงเรียนบ้านหนองตูม หนองตูม กงไกรลาศ
29 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ไกรกลาง กงไกรลาศ
30 โรงเรียนวัดดอนสักมิตรภาพที่ 231 ไกรกลาง กงไกรลาศ
31 โรงเรียนวัดศรีเมือง ไกรกลาง กงไกรลาศ
32 โรงเรียนบ้านป่าสัก ไกรกลาง กงไกรลาศ
33 โรงเรียนวัดโบสถ์ ไกรนอก กงไกรลาศ (055) 657280
34 โรงเรียนบ้านโป่งแค ไกรนอก กงไกรลาศ
35 โรงเรียนวัดคุ้งยาง ไกรนอก กงไกรลาศ
36 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม ไกรใน กงไกรลาศ
37 โรงเรียนบ้านหนองบัว ไกรใน กงไกรลาศ 055940612
38 โรงเรียนบ้านป่ามะม่วง ไกรใน กงไกรลาศ
39 โรงเรียนบ้านหนองเสาเถียร ไกรใน กงไกรลาศ
40 โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ไกรใน กงไกรลาศ
41 โรงเรียนวัดเสาหิน ไกรใน กงไกรลาศ
42 โรงเรียนบ้านวังขวัญ ไกรใน กงไกรลาศ
43 โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ ไกรใน กงไกรลาศ
44 โรงเรียนบ้านยางเมือง ทุ่งยางเมือง คีรีมาศ
45 โรงเรียนบ้านคลองน้ำเย็น ทุ่งยางเมือง คีรีมาศ
46 โรงเรียนบ้านวังกร่าง ทุ่งยางเมือง คีรีมาศ
47 โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) ทุ่งหลวง คีรีมาศ
48 โรงเรียนวัดดุสิดาราม ทุ่งหลวง คีรีมาศ
49 โรงเรียนบ้านน้ำลาด นาเชิงคีรี คีรีมาศ 0897077034
50 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ นาเชิงคีรี คีรีมาศ
51 โรงเรียนบ้านนาเชิงคีรี นาเชิงคีรี คีรีมาศ 0-5561-5410
52 โรงเรียนบ้านขุนนาวัง นาเชิงคีรี คีรีมาศ 055-690015
53 โรงเรียนบ้านโว้งบ่อ นาเชิงคีรี คีรีมาศ 055690017
54 โรงเรียนบ้านน้ำพุ บ้านน้ำพุ คีรีมาศ
55 โรงเรียนบ้านลานเอื้อง บ้านน้ำพุ คีรีมาศ
56 โรงเรียนบ้านเขาทองผางับ บ้านน้ำพุ คีรีมาศ
57 โรงเรียนมหาตมาคานธีอนุสรณ์(น้ำตกสายรุ้ง) บ้านน้ำพุ คีรีมาศ 055690020
58 โรงเรียนบ้านนากาหลง บ้านป้อม คีรีมาศ
59 โรงเรียนบ้านป้อมประชานุกูล บ้านป้อม คีรีมาศ
60 โรงเรียนบ้านเนินยาง บ้านป้อม คีรีมาศ
61 โรงเรียนบ้านนาสระลอย บ้านป้อม คีรีมาศ
62 โรงเรียนบ้านนาไผ่ล้อม บ้านป้อม คีรีมาศ
63 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม ศรีคีรีมาศ คีรีมาศ
64 โรงเรียนบ้านหนองตลับ ศรีคีรีมาศ คีรีมาศ
65 โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา ศรีคีรีมาศ คีรีมาศ 055-947673
66 โรงเรียนบ้านหนองสีดา สามพวง คีรีมาศ
67 โรงเรียนบ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยา สามพวง คีรีมาศ
68 โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา) สามพวง คีรีมาศ (055) 695198
69 โรงเรียนบ้านลำคลองยาง หนองกระดิ่ง คีรีมาศ
70 โรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง หนองกระดิ่ง คีรีมาศ
71 โรงเรียนบ้านเนินพยอม หนองกระดิ่ง คีรีมาศ
72 โรงเรียนบ้านบึงหญ้า หนองจิก คีรีมาศ
73 โรงเรียนวัดมุจลินทาราม หนองจิก คีรีมาศ
74 โรงเรียนสามัคคีวิทยา(สหกรณ์อุปถัมภ์) หนองจิก คีรีมาศ
75 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล หนองจิก คีรีมาศ
76 โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองจิก คีรีมาศ
77 โรงเรียนบ้านหนองบัวเขาดิน หนองจิก คีรีมาศ
78 โรงเรียนบ้านปากคลองเรือ(โพธิ์โตนด) โตนด คีรีมาศ
79 โรงเรียนบ้านเนินประดู่ โตนด คีรีมาศ
80 โรงเรียนบ้านโตนด(คีรีมาศวิทยา) โตนด คีรีมาศ
81 โรงเรียนบ้านยางแหลม โตนด คีรีมาศ
82 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม โตนด คีรีมาศ 0-5569-5022
83 โรงเรียนวัดหนองกก โตนด คีรีมาศ
84 โรงเรียนบ้านวังหิน ตลิ่งชัน บ้านด่านลานหอย 055-614016
85 โรงเรียนบ้านลานกระบือ ตลิ่งชัน บ้านด่านลานหอย -
86 โรงเรียนบ้านคลองไผ่งาม ตลิ่งชัน บ้านด่านลานหอย
87 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน ตลิ่งชัน บ้านด่านลานหอย -
88 โรงเรียนบ้านวังหาด ตลิ่งชัน บ้านด่านลานหอย
89 โรงเรียนบ้านด่าน บ้านด่าน บ้านด่านลานหอย
90 โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา บ้านด่าน บ้านด่านลานหอย 055-689118
91 โรงเรียนบ้านวังแดด บ้านด่าน บ้านด่านลานหอย
92 โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ลานหอย บ้านด่านลานหอย
93 โรงเรียนบ้านหนองเฒ่า ลานหอย บ้านด่านลานหอย
94 โรงเรียนเชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ) ลานหอย บ้านด่านลานหอย
95 โรงเรียนบ้านหนองจัง ลานหอย บ้านด่านลานหอย
96 โรงเรียนบ้านวังโคนเปือย ลานหอย บ้านด่านลานหอย
97 โรงเรียนบ้านวังไทร วังตะคร้อ บ้านด่านลานหอย
98 โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม วังตะคร้อ บ้านด่านลานหอย
99 โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว วังน้ำขาว บ้านด่านลานหอย
100 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วังน้ำขาว บ้านด่านลานหอย
101 โรงเรียนบ้านลานทอง วังน้ำขาว บ้านด่านลานหอย
102 โรงเรียนบ้านวังโคนไผ่ วังน้ำขาว บ้านด่านลานหอย
103 โรงเรียนบ้านวังลึก วังลึก บ้านด่านลานหอย
104 โรงเรียนบ้านหนองสองตอน วังลึก บ้านด่านลานหอย
105 โรงเรียนบ้านหนองตม วังลึก บ้านด่านลานหอย
106 โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง หนองหญ้าปล้อง บ้านด่านลานหอย
107 โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ หนองหญ้าปล้อง บ้านด่านลานหอย
108 โรงเรียนบ้านหนองจิกตีนเนิน หนองหญ้าปล้อง บ้านด่านลานหอย
109 โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง บ้านด่านลานหอย
110 โรงเรียนวัดตาลเตี้ย ตาลเตี้ย เมืองสุโขทัย
111 โรงเรียนสายธรรม ธานี เมืองสุโขทัย 055-611947
112 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ธานี เมืองสุโขทัย
113 โรงเรียนอนุบาลสารธรรม ธานี เมืองสุโขทัย
114 โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย ธานี เมืองสุโขทัย
115 โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ (วันครู2504) ธานี เมืองสุโขทัย
116 โรงเรียนอุดมดรุณี ธานี เมืองสุโขทัย
117 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม บ้านกล้วย เมืองสุโขทัย
118 โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) บ้านกล้วย เมืองสุโขทัย (055) 611698
119 โรงเรียนบ้านเพชรไฝ บ้านกล้วย เมืองสุโขทัย
120 โรงเรียนบ้านขวาง(น้อมประชานุกูล) บ้านกล้วย เมืองสุโขทัย
121 โรงเรียนบ้านกล้วย บ้านกล้วย เมืองสุโขทัย
122 โรงเรียนศูนย์ศึกษาศิลปวัฒนธรรม บ้านกล้วย เมืองสุโขทัย 055611504
123 โรงเรียนบ้านคลองปลายนา(สาขาบ้านไผ่ขวาง) บ้านสวน เมืองสุโขทัย
124 โรงเรียนบ้านสวนเหนือ(ประชาบำรุง 303) บ้านสวน เมืองสุโขทัย
125 โรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง) บ้านสวน เมืองสุโขทัย
126 โรงเรียนบ้านเหมืองตามุก บ้านสวน เมืองสุโขทัย
127 โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ บ้านสวน เมืองสุโขทัย
128 โรงเรียนวัดฤทธิ์(คำหมื่นปทุมานุสสรณ์) บ้านสวน เมืองสุโขทัย
129 โรงเรียนบ้านคลองด่าน บ้านสวน เมืองสุโขทัย
130 โรงเรียนบ้านคลองปลายนา บ้านสวน เมืองสุโขทัย
131 โรงเรียนบ้านสวนใต้(ครองประชานุกูล) บ้านสวน เมืองสุโขทัย
132 โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม บ้านสวน เมืองสุโขทัย
133 โรงเรียนวัดยางเอน บ้านสวน เมืองสุโขทัย
134 โรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์) บ้านหลุม เมืองสุโขทัย
135 โรงเรียนวัดวังแดง บ้านหลุม เมืองสุโขทัย
136 โรงเรียนบ้านกระชงค์(ประชาอุทิศ) บ้านหลุม เมืองสุโขทัย
137 โรงเรียนบ้านวังขวาก ปากพระ เมืองสุโขทัย
138 โรงเรียนบ้านหนองพยอม ปากพระ เมืองสุโขทัย
139 โรงเรียนวัดลัดทรายมูล ปากพระ เมืองสุโขทัย
140 โรงเรียนบ้านจอมสังข์ ปากพระ เมืองสุโขทัย
141 โรงเรียนวัดปากพระ ปากพระ เมืองสุโขทัย
142 โรงเรียนบ้านบางคลอง(สามัคคีประชาคาร) ปากแคว เมืองสุโขทัย
143 โรงเรียนบ้านปากแคว ปากแคว เมืองสุโขทัย (055) 612378
144 โรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) ปากแคว เมืองสุโขทัย
145 โรงเรียนบ้านยางซ้าย(พรหมมาประชาสรรค์) ยางซ้าย เมืองสุโขทัย
146 โรงเรียนบ้านหรรษา(เจริญประชานุเคราะห์) ยางซ้าย เมืองสุโขทัย
147 โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม ยางซ้าย เมืองสุโขทัย
148 โรงเรียนบ้านราวรังงาม วังทองแดง เมืองสุโขทัย
149 โรงเรียนวัดหนองตาโชติ วังทองแดง เมืองสุโขทัย
150 โรงเรียนบ้านไสยาศน์(ราษฎร์บูรณะ) วังทองแดง เมืองสุโขทัย
151 โรงเรียนบ้านวังทองแดง วังทองแดง เมืองสุโขทัย
152 โรงเรียนบ้านสำนัก วังทองแดง เมืองสุโขทัย
153 โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ(ธนาคารกรุงเทพฯ 5) เมืองเก่า เมืองสุโขทัย
154 โรงเรียนอนุบาลการกุศลวัดตระพังทอง เมืองเก่า เมืองสุโขทัย 087-317-6833
155 โรงเรียนบ้านมนต์คีรี เมืองเก่า เมืองสุโขทัย
156 โรงเรียนบ้านวังวน เมืองเก่า เมืองสุโขทัย
157 โรงเรียนบ้านปากคลอง เมืองเก่า เมืองสุโขทัย
158 โรงเรียนวัดเชตุพน เมืองเก่า เมืองสุโขทัย
159 โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย เมืองเก่า เมืองสุโขทัย
160 โรงเรียนบ้านเมืองเก่าศรีอินทราทิตย์ เมืองเก่า เมืองสุโขทัย (055) 697369