ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : เหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันจัดค่ายพักแรม ชั้น ม.๑-๓ ภาคเหนือ
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 01 ส.ค. 2557,12:49   อ่าน 229 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ตัวแทน สพป.สท.1 เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือระดับประเทศ 100 กองลูกเสือดี 100 ปี ลูกเสือไทย ณ ค่ายลูกเสือศรีราชา จ.ชลบุรี
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 30 เม.ย. 2555,22:51   อ่าน 3471 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ด.ญ.อลิชา เสี่ยงโชค นักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2554
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 30 เม.ย. 2555,22:48   อ่าน 3048 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ตัวแทนนักกีฬานักเรียนคีตะมวยไทย จ.สุโขทัย สพฐ.เกมส์ ประจำปีการศึกษา 2554 จ.ลำพูน และ จ.ลำปาง
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 30 เม.ย. 2555,22:41   อ่าน 3043 ครั้ง
ชื่อผลงาน : กีฬากลุ่มโรงเรียน ลุ่มน้ำยม ประจำปีการศึกษา 2554
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 30 เม.ย. 2555,22:38   อ่าน 3053 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเยาวชนสร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2554
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 30 เม.ย. 2555,22:27   อ่าน 3629 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ตัวแทนนักกีฬานักเรียนตะกร้อลอดห่วง จ.สุโขทัย สพฐ.เกมส์ ประจำปีการศึกษา 2554 จ.ลำพูน และ จ.ลำปาง
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 30 เม.ย. 2555,22:21   อ่าน 3136 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทอง ละครอิงประวัติศาสตร์ งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ณ เมืองทองธานี ประจำปีการศึกษา 2554
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 30 เม.ย. 2555,22:17   อ่าน 3304 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทอง การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 61 จ.พิจิตร ประจำปีการศึกษา 2554
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 30 เม.ย. 2555,22:13   อ่าน 3126 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทอง การจัดค่ายพักแรม งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 61 จ.พิจิตร ประจำปีการศึกษา 2554
ชื่อนักเรียน : ประเภททีม 8 คน
โพสเมื่อ : 15 ก.ย. 2554,10:28   อ่าน 3660 ครั้ง